Začiatok projektu a naše nadšenie

Neďaleko od vlakovej stanice vo Vrútkach sa nachádza kedysi veľmi frekventovaný park, park Klementa Gottwalda. Vďaka svojej polohe vedľa sídla skautského zboru, materskej školy a tiež základnej umeleckej školy má park obrovský potenciál. V súčasnosti však slúžil iba ako skratka k spomínanej stanici, čo je podľa nás zapríčinené absenciou lavičiek a tiež tým, že park okrem trávnatých plôch a bývalého pomníku K.G. neponúka nič, čo by ľudí lákalo tráviť tu čas. Naším cieľom teda bolo zatraktívniť park širokej verejnosti a vytvoriť z neho miesto, ktoré by pre svoju činnosť využívali spomínané inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. Ako sme to dosiahli? Základom všetkého sa stali farby. Ak sme chceli park viditeľne zatraktívniť deťom, bolo ho treba výrazne oživiť.  Prvú brigádu sme zorganizovali 31. októbra. Opäť sme sa skontaktovali s vedením mesta Vrútky a informovali ho o dátume aj o tom, čo by sme v parku vlastne chceli spraviť a teda pohrabať lístie, pozametať chodníky, vyčistiť ich od prerastajúcej trávy a následne na chodníky namaľovať včely, škôlku a jednu väčšiu hru. Na pomoc nám prišli členovia martinského skautského zboru aj samotný pán primátor. Čo nás veľmi prekvapilo, neďaleko parku je Kafendova ulica, ktorú obýva rómska komunita. Aj oni sa pri nás zastavili a pomohli s revitalizáciou parku. Naša práca sa nakoniec natiahla až na dva dni.

[Celkom:5    Priemerne:5/5]