O nás

Vítame vás na našej stránke. Sme skupina nadšencov vedy, techniky a najmä robotiky v Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine. V rámci krúžkovej činnosti zabezpečujeme voľnočasové aktivity detí vo veku 11-19 rokov. Náplňou krúžku je tvorba žiackych projektov na zlepšenie sveta okolo nás.

Formou zážitkového učenia podporujeme rozvoj zručností žiakov, ich kritické myslenie a ich prezentačné kompetencie pomocou informačných technológií. Posilňujeme rovesnícke učenie sa a aktivity detí približujeme praxi. Deti objavujú problémy, v tímoch navrhujú riešenia a pokúšajú sa modelovať riešenia prostredníctvom robotickej stavebnice. Výstupom práce tímov sú projekty a zostrojené a naprogramované modely na zlepšenie skúmaného stavu.

Naša práca je výnimočná v tom, že spája žiakov rôznych vekových kategórii a rôznych nadaní. Každý v tíme má svoje miesto a je pre tím užitočný. Pri nás dokáže každý člen využiť svoj potenciál v akejkoľvek oblasti. Máme tu nielen chemikov, fyzikov, biológov, konštruktérov a programátorov ale aj estétov, výtvarníkov a majstrov slova. Milujeme aj hudbu, tanec a o zábavu je na každom našom stretnutí postarané.

Výsledky práce prezentujeme v rámci školskej komunity, ale aj na súťažiach venovaných robotike. Každoročne sa zúčastňujeme celoslovenskej robotickej súťaže G-Robot aj medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League.

Pracovali sme už na mnohých zaujímavých témach.

INTO ORBIT: Besedovali sme s olympijským trénerom aj lekárom a dopisovali si s vedcom z NASA. Pozorovali sme vesmírne úkazy a navštívili špeciálnu posilňovňu. Organizovali sme výtvarnú a modelársku súťaž a zabávali deti zo základných škôl v našom okrese. V našom projekte sme navrhli nové metódy cvičenia astronautov v mikrogravitácii. Náš robot napríklad pomáhal kozmonautom pri presunoch vo vesmíre, zachraňoval ich vo voľnom vesmírnom priestore, štartoval raketu aj umiestňoval na orbit satelity.

VODA: Navštívili sme čističku odpadových vôd aj vodné dielo, navrhli riešenia na šetrenie vodou v domácnosti, vytvorili model šetrného domu, navrhli a naprogramovali robota, ktorý napríklad obsluhoval hasičskú stanicu, fontánu aj čističku, opravoval potrubie.

ZVIERATÁ A ĽUDIA: Besedovali sme so záchranármi, navštívili útulok, hľadali spôsob, ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť. Skúmali sme spôsoby, ktorými ľudia s určitým druhom zvierat prichádzajú do kontaktu. V našom projekte sme sa zamerali najmä na spolužitie človeka a psa. Navrhli sme robota, ktorý musel splniť veľa zaujímavých úloh. Napríklad transportovať žraloka, pomôcť nevidiacemu pri prechode cez cestu, nakŕmiť zvieratá, obsluhovať dojičku mlieka

SPRACOVANIE ODPADU: Skúmali sme ako sa vysporiadať s neustále sa zvyšujúcim množstvom odpadu – nájdením iného účelu, recykláciou, vhodným spracovaním, skladovaním a separovaním. Náš robot si musel poradiť napríklad s kompostovaním, triedením materiálov pri búraní stavieb, s úlohami na šrotivisku aj záchranou živočíchov pri narastaní odpadu v prírode.

Pri všetkých našich činnostiach sa navzájom učíme ale hlavne zabávame v naozaj priateľskej atmosfére. Sme jeden tím a ak chceš byť jeho súčasťou a získať skutočných priateľov, pridaj sa k nám. Mušketierske heslo „Jeden za všetkých a všetci za jedného“ je našim hlavným krédom.