Beseda s pánom Zacharidesom

Po zverejnení tohtoročnej témy sme mali okamžite veľké plány a očakávania. Už od začiatku školského roka sme na hodinách etickej výchovy viedli prednášky na témy “eko-stavba” a “eko-doprava” a hľadali sme inšpiráciu na náš projekt. Na začiatku sme sa dohodli, že chceme Žiadny z našich nápadov však nebol dosť dobrý, alebo reálne uskutočniteľný. Tak to zostalo až do stretnutia s prvým konzultantom, pánom primátorom mesta Vrútok, Branislavom Zacharidesom, za ktorým sme prišli s mnohými otázkami. Pýtali sme sa na problémy verejných budov a priestranstiev, ktoré vníma a rieši on, ako sa pri riešení prípadných ťažkostí postupuje a tiež na jeho vízie a plány do budúcnosti. Ukázal nám niektoré architektonické návrhy, napríklad na výstavbu športovej haly, alebo renováciu pešej zóny, ktorá mesto čaká. Nakoniec sme spolu vybrali naše cieľové miesto a teraz vám predstavujeme náš zatiaľ časovo najnáročnejší inovačný projekt – PARK MOŽNOSTÍ. Neďaleko od vlakovej stanice vo Vrútkach sa nachádza kedysi veľmi frekventovaný park, park Klementa Gottwalda. Vďaka svojej polohe vedľa sídla skautského zboru, materskej školy a tiež základnej umeleckej školy má park obrovský potenciál.

[Celkom:1    Priemerne:5/5]