Kalendár

G-robot

G-robot

29. 11. 2018 – účasť na celoslovenskej súťaži G-robot. Idú sa predviesť naši najmladší.

Čítajte ďalej
Beseda s Jozefom Szokem

Beseda s Jozefom Szokem

9. 11. 2018 – beseda s medikom Jozefom Szokem. Náš absolvent je našim vzorom.

Čítajte ďalej
List z NASA

List z NASA

17. 10. 2018 – prišla nám od pána Petra Vereša odpoveď z NASA. Veľmi nás potešil.

Čítajte ďalej
Prvé stretnutie

Prvé stretnutie

11. 9. 2018 – prvé spoločné stretnutie na krúžku. Privítanie nových členov

Čítajte ďalej
Leto

Leto

1. 7.  – 31. 8. 2018 – úloha – pozorovať všetko, na čo zo Zeme do vesmíru dovidíme

Čítajte ďalej